You are currently viewing Avastin u mCRC-u: Od kliničkih dokaza do kliničke prakse

Avastin u mCRC-u: Od kliničkih dokaza do kliničke prakse

Radionica “Avastin u mCRC-u: Od kliničkih dokaza do kliničke prakse” biće održana 15.novembra 2016. godine u Banjaluci, Poslovnom centru “Integra” u sali za sastanke na 14. spratu.

Moderator sastanka: Mr sci dr Saša Jungić – UKC Republike Srpske Banja Luka

17:00 – 17:15
Pozdravni govor i uvod
Mr sci dr Saša Jungić, UKC Republike Srpske Banja Luka

17:15 –17:40
Optimalni tretmanski algoritam u mCRC-u
Mr sci dr Saša Jungić, UKC Republike Srpske Banja Luka

Radionica: Svaki pacijent treba svoju individualnu terapiju / terapija pacijenta na osnovu njegovih karakteristika

7:40 – 18:00
Prikaz slučaja 1:
Uloga intenzivnije strategije u liječenju mCRC
(Pacijent sa lošom prognozom koji su pogodni za intezivnu terapiju)
Dr Milka Vještica, UKC Republike Srpske Banja Luka

18:00 – 18:20
Prikaz slučaj 2:
Tretman pacijenata sa neresektabilnim mCRC-om kroz više linija terapije
(Pacijent sa dobrom prognozom koji su pogodni za intezivnu terapiju)
Dr Nikolina Dukić, JZU Bolnica Foča, Foča
Dr Jelena Vladičić-Mašić, JZU Bolnica Foča, Foča

18:20 – 18:40
Kafe pauza

18:40 – 19:00
Prikaz slučaja 3:
Terapija kod pacijenta u prvoj liniji kod kojega je definisan mutacijski status
(Pacijent srednje prognoze koji su pogodni za terapiju srednjeg inteziteta)
Dr Gordana Marić, UKC Republike Srpske Banja Luka

19:00 – 19:20
Prikaz slučaj 4:
Ciljana terapija kod pacijenta starije životne dobi
(Pacijent dobre prognoze koji su pogodni za terapiju niskog inteziteta)
Dr Jadranka Jovović, JZU Bolnica Kasindo, Istočno Sarajevo19:20 – 20:00 Diskusija i zaključci