Covid-19

Više informacija o vrstama vakcina i vakcinisanju protiv COVID-19 kod onkoloških bolesnika možete nađi na sajtu www.esmo.org i sajta Agencije za ljekove BiH.

Prioritizacija tretmana kod pacijenata sa karcinomom dojke
Zdenka Gojković, Saša Jungić

Vodič COVID

Zdenka Gojković, Saša Jungić