Nacionalni vodiči

Preuzmite nacionalne praktične kliničke vodiče.

Profilaksa i tretman venskih tromboembolijskih poremećaja.

Udruženje onkologa Republike Srpske posjeduje dozvolu ESMO za prevođenje, štampanje i distribuciju praktičnih kliničkih vodiča na srpskom jeziku u Bosni i Hercegovini.