Kontakt

Kontakt informacije

Meše Selimovića 2
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Telefon:
+387 51 329 100

Fax:
+387 51 329 102

Email:
info@udruzenjonkologars.com

Web:
https://udruzenjeonkologars.com

Radno vrijeme

Radnim danom, 8:00 do 15:00

Bankovni podaci

JIB poreskog obveznika:
4402930270003

Matični broj:
11044816

Šifra djelatnosti:
94.12

Transakcioni račun:
Nova banka a.d.
555-007-00225212-32 BAM

Devizni račun:
Nova banka a.d.
555-110-10102984-19

Pišite nam!