You are currently viewing Efikasnost Erbituxa u prvoj i trećoj liniji metastatskog kolorektalnog karcinoma

Efikasnost Erbituxa u prvoj i trećoj liniji metastatskog kolorektalnog karcinoma

VIDEO: Predavači Doc.dr. Saša Jungić i Prof.dr. Zdenka Gojković