You are currently viewing Godišnji sastanak Udruženja onkologa RS

Godišnji sastanak Udruženja onkologa RS

Godišnji sastanak Udruženja onkologa RS biće održan u hotelu „Jelena“ u Banjoj Luci 26.03.2019 u 17 h.

17.00h -17.50 h

Sastanak Udruženja

Dnevni red :

  • Prezentacija projekta Udruženja onkologa Republike Srpske i Medicinskog fakulteta u Banja Luci: „Značaj i uloga imunoterapije i ciljane terapije u liječenju melanoma i karcinoma pluća„
  • Prezentacija projekta kontinuirane medicinske edukacije iz medicinske onkologije :
  • Evidence & Experience 2019
  • Značaj članstva u Evropskom udruženju onkologa (ESMO) i Udruženju onkologa RS
  • Simpozijum Trebinje 2019 u organizaciji Udruženja onkologa ( plan i program )
  • Razno

17.50h – 18.00h

Kafe pauza
Stručni dio:
Moderator : Mr sc. dr med. Saša Jungić, prim.1.

18.00h -18.30h

Imunoterapija , trenutni status
Mr sci . dr med. Ivanka , internista onkolog
Klinika za onkologiju UKC RS2.

18.30h -18.50h

Nuspojave : Šta trebamo znati ?
Martin Kondža, mag. pharm.
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Glavni ured za farmakovigilanciju i materiovigilanciju u Mostaru3.

18.50h -19.10h

Biološki i biološko slični lijekovi
Doc . dr Biljana Tubic , mr ph .
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

19.10h – 19.20h

Diskusija 5.

19.30h

Večera