You are currently viewing HER2day HER2morrow

HER2day HER2morrow

Sastanak u sklopu HER2day HER2morrow projekta će okupiti članove multidisciplinarnih timova iz svih centara Republike Srpske koji će podijeliti lokalna iskustva i izazove s kojima se susreću kako bi pacijentima sa karcinomom dojke osigurali najbolju zdravstvenu zaštitu.

Program će uključiti i kratki pregled najnovijih suvremenih trendova ka daljem poboljšanju dugotrajnih ishoda liječenja HER2 pozitivnog karcinoma dojke.