You are currently viewing Projekat kontinuirane medicinske edukacije: Evidence and Experience 2019/2020

Projekat kontinuirane medicinske edukacije: Evidence and Experience 2019/2020

Zaključno sa martom 2020 realizovano je 50% planiranih radionica i aktivnosti , do dajnjeg zbog pandemije korona virusa će iste biti obustavljen.

Planiran nastavak aktivnosti po zadatom projektu nakon relaksacije mjera donijetih u borbi protiv korona virusa ili ranije putem video linka ukoliko se steknu tehnički uslovi za isti.

Nosilac programa : Udruženje onkologa Republike Srpske

Autor progama : Dr sci. med. Saša Jungić , Prim.

Jezik nastave : srpski

Vrijeme trajanja projekta : 2019 / 2020

Mjesta održavanja projekta : Onkološki odjeli tj klinike u UKC RS , OB Foča , OB Doboj i OB Trebinje

Opravdanost projekta :

Standardni hemioterapijski protokoli koji se primjenjuju u liječenju tumora bubrega, prostate ,mokraćnog mjehura i melanoma ne daju dovoljno dobre rezultate liječenja. Imunoterapija uz biološku terapiju predstavlja najnoviji vid liječenja ovih pacijenata. Cilj nam je da naša iskustva koja smo stekli primjenom biološke i imunoterapije podijelimo sa kolegama iz bolnica u kojima se ova vrsta terapije još uvijek ne primjenjuje ili je njena primjena tek na početku. Primjena ove terapije omogućuje bolje rezultate u liječenju , ali i pojavu novih neželjenih efekata koji se ne javljaju prilikom primjene hemoterapije. Posebnu pažnju želimo posvetiti tretmanu ovih neželjenih efekata.

Kroz ove radionice želimo unaprijediti rad multidisciplinarnog tima(onkolog, hirurg, patolog, urolog) i zajednički odabrati optimalne pacijente koji će imati koristi od primjene navedene terapije.

Ciljevi programa :

  • Kontinuirana medicinska edukacija iz oblasti medicinske onkologije
  • Unapređenje znanja iz oblasti liječenja tumora bubrega , prostate , mokraćnog mjehura i melanoma
  • Dati značaj primjeni imunoterapije kao najnovijeg modaliteta liječenja ovih tumorskih lokalizacija i omogućiti najbolji odabir pacijenata koji su kandidati za primjenu ove terapije
  • Unapređenje saradnje između referentne ustanove sa ustanovama sekundarnog nivoa
  • Jačanje multidisciplinarnog tima
  • Otkrivanje, razumijevanje, procjena i prevencija neželjenih dejstava lijekova ( biološki lijekovi i imunoterapija )
  • EMEA preporuke i regionalna iskustva sa biološkim lijekovima i biosimilarima

Ciljne grupe su:

  • Medicinski onkolozi i specijalizanti medicinske onkologije
  • Specijalisti interne medicine ili specijalizanti interne medicine koji rade na odjelima za onkologiju
  • Specijalisti,specijalizanti drugih specijalnosti, koji su u svakodnevnom radu u bolnici upućeni prema onkološkom pacijentu i medicinskim onkolozima i dio su multidisciplinarnog tima ( hirurzi, patolozi, urolozi i dr.).