You are currently viewing Projekat OnCOVID 2021

Projekat OnCOVID 2021

Prijedlog projekta: Udruženje onkologa RS,Bosne i Hercegovine ima svoje članove medicinske onkologe

u 8 bolnica u Bosni i Hercegovini koji su aktivni svakodnevni nosioci zdravstvene zaštite iz oblasti onkologije i pružaju sve usluge onkološkom bolesniku u vidu redovnih i vanrednih kontrola, prvih pregleda, procjena efekata liječenja, tretmanu neželjenih efekata liječenja, terapije hroničnog kancerskog bola, simptomatsko suportivnog liječenja onkološkog bolesnika,organizacije i rada multidisciplinarnih timova i aplikacije hemioterapijskih protokola, biološke i imunoterapije i radioterapije.

Većina članova Udruženja su i članovi Evropskog udruženja onkologa(ESMO) i nastoje da u svom radu primjenjuju standardizovane postupke dijagnostike i liječenja onkološkog bolesnika kakvi postoje i u zemljama evropske unije.

Onkološka zdravstvena zaštita 8 navedenih bolnica ustrojena je po principu vertikale, gdje je na vrhu Klinika za Onkologiju Univerzitetsko kliničkog centra RS sa sjedištem u Banjaluci koja ima organizacioni i stručni nadzor nad radom onkoloških odjela u navedenih 7 opštih bolnica, po gore navedenim stavkama.

S druge strane u navedenih 7 opštih bolnica radi po 1-2 medicinska onkologa i zbrinjavaju samostalno veliki broj onkoloških bolesnika i kao takvi ne samo da su preopterećeni poslom nego im često i nedostaje mogućnost brze konsultacije sa referentnim onkološkim centrom, ali im je i otežana kontunirama medicinska edukacija iz onkologije u smislu pohađanja stručnih radionica, seminara, konferencija i kongresa.

Proglašenjem svjetske pandemijske krize sa COVID 19 uvedeno je praktično vanredno stanje u Bosni i Hercegovini sa svim restriktivnim mjerama u vidu ograničenog kretanja i putovanja, zabrane okupljanja i održavanje stručnih skupova sa većim brojem učesnika,
Takođe, svi regionalni ali i evropski i svjetski onkološki skupovi se održavaju putem Webinara ,a u cilju obezbjeđenja protoka novih saznanja iz onkologije

Po preporukama evropskog i američkog udruženja onkologa nastavili smo program pružanja usluga u vidu hemioterapije, biološke terapije, imunoterapije i radioterapije uz procjene efekta liječenja uz zbrinjavanje hitnih stanja u onkologiji,a poštujući strogo mjere zaštite i smanjenja socijalnih kontakata.

Po mišljenju epidemiologa iz WHO navedena pandemija će biti aktuelna na globalnom nivou sigurno 12 mjeseci, te s toga treba imati adekvatnu strategiju radi adaptacije i korekcije trenutnog načina rada.

S obzirom da je otežana i/ili onemogućena kontinuirana medicinska edukacija onkologa navedenih bolnica u RS naš prijedlog je da se ista nastavi u putem Webinara i Zoom aplikacije:

Vrijeme trajanja projekta: januar 2021 – juni 2021
Način održavanja – WEBINAR, Zoom aplikacija
Učesnici – onkolozi seniori i juniori RS,
Eksperti – BiH, Hrvatska, Srbija,Slovenija

U cilju obezbjeđenja adekvatnog transfera informacija i znanja biće organizovane sljedeće aktivnosti

  1. Održavanje on line seminara( Webinars) kolega onkologa iz RS, BiH te autoriteta/eksperata iz EU (Hrvatska i Slovenija) , non EU(Srbija) i lokalnih autoriteta/eksperata iz kontinuirane medicinske edukacije čime se vrši prenos zadnje objavljenih naučnih činjenica iz oblasti medicinske onkologije ,takođe prenos informacija i preporuka vezano za tretman onkološkog pacijenta u uslovima COVID 19 pandemije koje daje ESMO i WHO.
    U navedenom periodu biće obrađene aktuelne teme iz onkologije uzimajući nove informacije i saznanja post ESMO, post EMUC ,post ASCO GI i post St Gallen.

Tumorske lokalizacije koje će biti obrađene i druge teme od interesa će se definisati shodno novim rezultatima na navedenim kongresima i po preporukama autoriteta.

Održavanje Webinara u zadnjoj sedmici mjeseca u periodu januar 2021- juni 2021 u trajanju od 120min

Aktivni učesnici po jednom Webinaru: dva mlada onkologa, jedan moderator i jedan expert/autoritet za određenu oblast.

Obrada zadate teme kroz dva prikaza slučaju koji će da vrše mladi onkolozi 2×15 minuta, expert 1×45 minuta i moderator 1×15 minuta obrađuju nove informacije i aktuelnosti

  1. Jačanje postojeće Web stranice Udruženja u cilju pružanja informacija zdravstvenim profesionalcima u Bosni i Hercegovini o sljedećem :
  • prevod i adaptacija stručnog materijala od interesa( WHO,ESMO) za zdravstvene profesionalce i za pacijente s obzirom na Covid 19 informacije o onkološkom bolesniku
  • postavljanje video sadržaja stručnih predavanja od interesa/eksperti po pozivu (predavanje na temu) , na Web stranici udruženja, kako bi se učinila dostupnim svima od interesa.