You are currently viewing Simpozijum u organizaciji Udruženja onkologa

Simpozijum u organizaciji Udruženja onkologa

Udruženje onkologa Republike Srpske u saradnji sa kompanijom Evropa Lijek Pharma d.o.o. organizuje simpozijum na temu:

  1. Personalizirano liječenje kolorektalnog karcinoma
  1. Izazovi liječenja karcinoma glave i vrata“

Simpozijum će se održati u četvrtak 21.12.2017. u 18 h u restoranu Aquana (mala sala).

Program:

18:00 -18:10

Pozdravna riječ
mr.ph. Biljana Grubor (Evropa Lijek Pharma)

18:10- 18:30

Izbor terapije-kako donjeti pravu odluku ?
Prof dr Zdenka Gojković

18:30 -18:50

Šta možemo očekivati od liječenja pacijenata sa RAS wt mCRC?
Prim mr sci dr. Saša Jungić

18:50 –19:00

Prikaz slučaja
Dr Jelena Berendika

19:00 – 19:45

Izazovi liječenja tumora glave i vrata
Prim dr. Živko Vranješ
Doc. dr Goran Marošević

19:45 – 20:00

Diskusija

20:00 – 21:00

Večera