You are currently viewing Webinar: Lokalna iskustva i izazovi u liječenju hepatocelularnog karcinoma

Webinar: Lokalna iskustva i izazovi u liječenju hepatocelularnog karcinoma

Organizator: Udruženje onkologa Republike Srpske
Partner: Bayer
Datum: 27.04.2021. u 17h

Bayer.

Moderator:
Saša Jungić, Klinika za onkologiju UKC RS

17.00h – 17.10h Uvod
Saša Jungić, Klinika za onkologiju UKC RS

17.10h – 17.30h Lokalna iskustva u liječenju HCC-a
Jelena Rožić
Klinika za onkologiju UKC RS

17.30h -17.50h Izazovi u liječenju HCC-a
Nenad Mijalković
Klinički centar Srbije

17.50-18.10h Lokalno liječenje HCC-a
Peter Popovič
Univerzitetski Klinički Centar Ljubljana

18.10-18.30 Prikaz slučaja
Milka Vještica
Klinika za onkologiju UKC RS

18.30h -19.00h
Diskusija