You are currently viewing Webinar: Tumori glave i vrata

Webinar: Tumori glave i vrata

Organizator: Udruženje onkologa Republike Srpske
Datum: 14.04.2022. u 17.00 h

Moderator
Zorica Novaković,
Klinika za bolesti uha grla i nosa, UKC RS

17.00 – 17.10 h Uvodna riječ
Zorica Novaković
Klinika za bolesti uha, grla i nosa, UKC RS

17.10 – 17.30 h Iz ugla hirurga
Jovica Milovanović
Klinika za bolesti uva, grla i nosa sa MF hirurgijom,
KC Srbije

17.30 – 17.50 h Iz ugla hirurga
Drago Prgomet
Klinika za bolesti uha, nosa, grla i hirurgiju glave i vrata,
KBC Zagreb

17.50 – 18.05 h Iz ugla patologa
Radoslav Gajanin
Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci

18.05 – 18.20 h Iz ugla radioterapeuta
Goran Marošević
Centar za radioterapiju Affidea IMC Banjaluka

18.20 – 18.35 h Iz ugla onkologa
Jelena Rozic
Klinika za onkologiju, UKC RS

18.35 – 18.45 h Prikaz slučaja
Dajana Kalaba, Klinika za onkologiju UKC RS
18.45 – 19.00 h Diskusija i zaključak