You are currently viewing Webinar: Uloga porodične medicine u onkologiji (4 dana)

Webinar: Uloga porodične medicine u onkologiji (4 dana)

Organizator: Udruženje onkologa RS u saradnji sa Udruženjem doktora
porodične medicine Republike Srpske
Datum: 22.03.2022. – 25.03.2022.

Agenda webinara